Sundar Ghat in Itahari

Budhi Ganga-Jamuna Ghat developed as Sundar Ghat in Itahari of Sunsari district, on Saturday, November 5, 2016.