State ministers Baniya, Jabegu get new portfolios

KATHMANDU: Minister of State for Culture, Tourism and Civil Aviation Indra Bahadur Baniya has been appointed as the Minister of State for Home Affairs.

Likewise, Minister of State for Federal Affairs and Local Development Shree Prasad Jabegu has been appointed as the Minister of State for Livestock Development, said PM's press advisor Govinda Acharya.

Baniya has been given the responsibility of Minister of State for Home Affairs after Parashu Ram Tamang of Rastriya Prajatantra Party was appointed as the Minister of State for Culture, Tourism and Civil Aviation.

Similarly, Jabegu has been given the responsibility of Minister of State for Livestock Development after Kamal Thapa of Rastriya Prajatantra Party was appointed as the Deputy Prime Minister and Minister for Federal Affairs and Local Development.