Niskot Baraha Lake

A spectacular view of Niskot Baraha Lake at Malika Rural Municipality-1 in Myagdi district, on Friday, October 13, 2017. Photo: RSS