fishing in mahakali river

A man is seen fishing in Mahakali River in Kanchanpur district, on Wednesday, December 28, 2016. Photo: RSS
A man is seen fishing in Mahakali River in Kanchanpur district, on Wednesday, December 28, 2016. Photo: RSS